Zmierz
ciśnienie
krwi i tętno.

WKRÓTCE

Heart Monitor
jest także dostępny w:

Jak to działa?

Miernik ciśnienia krwi zapewnia szybkie i dokładne pomiary ciśnienia krwi, tętna i HRV dzięki Shen.AI - zaawansowanej technologii pozyskiwania i analizy parametrów życiowych twarzy.

Wykorzystuje naukę zdalnej fotopletyzmografii – bezdotykowej optycznej techniki pomiarowej rejestrującej pulsacje krwi w skórze na różnych głębokościach naczyń.

Dla biznesu

Narzędzia dla programistów Shen.AI (SDK) można łatwo zintegrować z aplikacjami mobilnymi i bezpośrednio ze stronami internetowymi jako rozwiązanie typu "White Label".

Dowiedz się więcej Skontaktuj się